Notulist: zelfst.naamw. (m/v) ~ Stille hoog opgeleide alleskunner

Decoratief element
'Notulist' is nu al het woord van 2015. Niet omdat het een nieuw woord is, maar juist omdat het meer inhoudt dan menigeen voor ogen heeft. Kan een bestaande term ooit worden uitgeroepen tot het woord van het jaar? Mijn 120 collega-notulisten annex taalfetisjisten zullen dit hartstochtelijk ontkennen. Laat me daarom mijn stelling bepleiten.Het beeld dat men vaak van de notulist heeft, reikt niet verder dan een bevallige jongedame die rap meeschrijft, het liefst in steno, onder het toeziend oog van een wat autoritair ogende manager of directeur. Nu willen we dit beeld niet geheel ontkrachten, maar er wel iets aan toevoegen. Een aanvulling op het beeld van de notulist in vier stappen.

1. De academicus

De notulisten van Notuleerservice Nederland worden ingezet bij overleggen waar een hoog opleidingsniveau vereist is. Het notuleren van raden van besturen, medische tuchtzaken of een Algemene vergadering van Aandeelhouders vraagt immers om een bepaald niveau. Het goed kunnen weergeven van hetgeen gezegd is en in welke context vraagt om notulisten die hetzelfde niveau hebben als de deelnemers van de vergadering. Daarom zult u zien dat goede notulisten veelal academisch opgeleid zijn.

2. Het schaap met vijf poten

Een notulist is taalvaardig en kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Tot zover de open deuren. Notuleerservice Nederland maakt daarnaast een match tussen de bedrijfscultuur van de opdrachtgever en de persoonlijke presentatie van de notulist. Zo past de ene notulist uitstekend in een boardmeeting van een accountancykantoor terwijl de andere beter in de brainstormsessie van een overheidsorgaan past.Daarmee zijn we er nog niet. Notulisten moeten zich snel kunnen inleven in een casus die ter tafel komt, vooral wanneer er veel vakjargon wordt gebruikt. Daarom kijkt Notuleerservice Nederland behalve naar cultuuraspecten zeker ook naar de specifieke eigenschappen van een notulist. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een notulist met een juridische, medische of technische achtergrond.

3. Meer dan alleen je moerstaal

Dat notulisten taalvaardig zijn is een understatement. Vaak zijn het taalfetisjisten en mag een enkeling zichzelf neerlandicus noemen. Daar stopt het niet mee. Notuleerservice Nederland heeft een werkproces, waarbij alle notulen worden nagekeken door een tweede, onafhankelijke taalexpert.Ook voor anderstalige notulen leveren we het best haalbare. En dat is nodig ook. Daarom werken we met notulisten die de standaard zetten. Onze anderstalige notulisten zijn native speakers en zijn vaak degenen die binnen Nederland andere notulisten opleiden in het anderstalig notuleren. Het neusje van de zalm dus.

4. Integer

In sommige gevallen is de informatie in de notulen juist bedoeld om een grotere groep mensen te informeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een vereniging van eigenaren of een algemene vergadering van aandeelhouders. In weer andere gevallen staan de notulen boordevol vertrouwelijke informatie. Dan is uiterste discretie gewenst. Onze notulisten worden hierop gescreend en kunnen daarnaast bij de opdrachtgever nog een geheimhoudingsverklaring tekenen. Notuleerservice Nederland ondersteunt notulisten en opdrachtgevers bij het borgen van de integriteit. Hiervoor beschikken we over ISO-gecertificeerde werkprocessen die de informatiebeveiliging voor onze opdrachtgevers waarborgen.Gezien het bovenstaande denken we dat heel Nederland overtuigd kan worden van het feit dat notuleren (en daarmee de notulist) in 2015 een geheel nieuwe dimensie krijgt.

Meer weten?

Wilt u weten wat een notulist kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via service@notuleerservice.nl of 010 307 15 00.

Neem contact op

Misschien ook interessant

Artikel

Verslaglegging en participatiebijeenkomsten

Dit artikel verkent het belang van objectieveverslaglegging in participatiebijeenkomsten en benadrukt de noodzaak vanprofessionele notulisten en begeleiding bij dergelijke evenementen. Wepresenteren tevens hoe onze organisatie gemeenten kan ondersteunen bij hetverbeteren van participatieprocessen en het waarborgen van objectieveverslaglegging.

Lees meer

De Algemene Voorwaarden van Notuleerservice zijn vernieuwd

Notuleerservice heeft haar Algemene Voorwaarden vernieuwd. Deze zijn per 16 oktober ingegaan. Naast enkele wijzigingen heeft het vanaf nu ook een addendum waarin beschreven staat op welke manier Notuleerservice invulling geeft aan de verwerking van gegevens. Deze zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

Lees meer

Meeloopblog

Interview met serviceteam medewerker Tomé van der Kamp

Ben je ook zo benieuwd hoe planningen, verzendlijsten en offertes worden opgesteld? Serviceteam medewerker Tomé van der Kamp, werkzaam bij Notuleerservice Nederland deelt wat haar werk zo leuk maakt en wat haar toegevoegde waarde is binnen het NN team!

Lees meer
Meer nieuws »