Uitbesteden van schriftelijk verslag van gemeentelijke stembureaus

Decoratief element
De verkiezingen komen steeds dichterbij. De voorbereidingen zijn in volle gang. Niet alleen op de griffie en bij raadsleden, maar ook bij de hoofd- en centraal stembureaus. Zij spelen een belangrijke rol in de vaststelling van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen en de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Dit vindt op respectievelijk 4 februari en 21 maart plaats in een openbare zitting. Van deze zittingen moet een proces-verbaal in de vorm van een papieren verslag worden opgesteld.

Openbare zittingen op 4 februari en 21 maart

Politieke partijen moeten op 31 januari hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente waar ze willen meedoen. Het centraal stembureau controleert de kandidatenlijsten en stelt op 4 februari de definitieve kandidatenlijsten en de nummering vast in een openbare zitting. Op 21 maart 2022 worden de aantallen stemmen en (aansluitend) de officiële verkiezingsuitslag vastgesteld door het hoofdstembureau en het centraal stembureau. Ook dit maken zij tijdens een openbare zitting bekend. Van deze openbare zittingen moet een proces-verbaal worden opgesteld.

Proces-verbaal van de zitting

De gemeente publiceert het proces-verbaal in de vorm van een papieren verslag van deze openbare zittingen op de gemeente website. Notuleerservice Nederland kan u hierin ontzorgen. Vanaf een opname van de zitting kan een notulist eenvoudig het papieren verslag voor u opstellen.

Vraag een offerte aan

De openbare zittingen van de gemeentelijke stembureaus moeten worden vastgelegd in een proces-verbaal. Notuleerservice Nederland kan u daarin volledig ontzorgen! Heeft u al een verslag voor 4 februari en 21 maart aangevraagd? Wij ondersteunen u graag! Vraag nu een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Misschien ook interessant

Artikel

Verslaglegging en participatiebijeenkomsten

Dit artikel verkent het belang van objectieveverslaglegging in participatiebijeenkomsten en benadrukt de noodzaak vanprofessionele notulisten en begeleiding bij dergelijke evenementen. Wepresenteren tevens hoe onze organisatie gemeenten kan ondersteunen bij hetverbeteren van participatieprocessen en het waarborgen van objectieveverslaglegging.

Lees meer

De Algemene Voorwaarden van Notuleerservice zijn vernieuwd

Notuleerservice heeft haar Algemene Voorwaarden vernieuwd. Deze zijn per 16 oktober ingegaan. Naast enkele wijzigingen heeft het vanaf nu ook een addendum waarin beschreven staat op welke manier Notuleerservice invulling geeft aan de verwerking van gegevens. Deze zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

Lees meer

Meeloopblog

Interview met serviceteam medewerker Tomé van der Kamp

Ben je ook zo benieuwd hoe planningen, verzendlijsten en offertes worden opgesteld? Serviceteam medewerker Tomé van der Kamp, werkzaam bij Notuleerservice Nederland deelt wat haar werk zo leuk maakt en wat haar toegevoegde waarde is binnen het NN team!

Lees meer
Meer nieuws »