Waarom notuleren: alle voordelen van notulen op een rij

Decoratief element
Tijdens een vergadering of bespreking worden vaak verschillende onderwerpen behandeld, afspraken gemaakt, besluiten genomen en actiepunten bepaald. Dit zijn uitkomsten die voor een organisatie van groot belang zijn. Maar hoe zorgt u ervoor dat deze goed worden vastgelegd? Het maken van notulen biedt daar een uitkomst in. In deze infographic gaan we in op de voordelen van het notuleren en de verschillende gebruikswijzen voor uw organisatie.

Vastleggen van afspraken

Notulen zijn essentieel voor het vastleggen van belangrijke uitkomsten binnen een vergadering. In de notulen worden afspraken, besluiten en acties namelijk helder vastgelegd om op een later tijdstip op terug te kunnen grijpen.

Goede opvolging acties

Het maken van notulen helpt bij een goede opvolging van de acties uit een vergadering. In een verslag kunnen de deelnemers later rustig nalezen wat er precies besloten is en welke acties door wie, wanneer moeten worden gedaan.

Verantwoording achteraf

Door in notulen afspraken vast te leggen, kan daar achteraf geen discussie over plaatsvinden. Mocht dit toch het geval zijn, kunnen notulen tevens als een verantwoording dienen. Hierin staat immers beschreven wat er is afgesproken.

Informeren afwezigen en stakeholders

Notulen maken de inhoud van een vergadering ook inzichtelijk voor degenen die niet aanwezig waren. Zij kunnen in het verslag rustig nalezen wat er allemaal is besloten. Het verslag is tevens een goede basis voor de communicatie met stakeholders.

Startpunt volgende vergadering

Notulen kunnen ook het startpunt zijn voor een volgend overleg. Als er belangrijke punten naar boven zijn gekomen, kan hier later op in worden gegaan. In de notulen staat beschreven wat de vorige keer is besloten, zodat geen discussie hoeft plaats te vinden.

Monitoring en certificering

Een verslag kan de voortgang van bedrijfsprocessen en projecten inzichtelijk maken. Zo wordt het notuleren een middel om de bedrijfsvoering te bewaken. Daarnaast is notuleren essentieel om in aanmerking te komen voor certificering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Notuleerservice Nederland u kan helpen bij het notuleren van uw vergaderingen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via service@notuleerservice.nl of 010 307 15 00. Of vraag direct een offerte aan!

Offerte aanvragen

Misschien ook interessant

Nieuws

Notuleerservice Nederland heeft een nieuw telefoonnummer

Notuleerservice Nederland heeft een nieuw telefoonnummer. Vanaf heden kunt u ons bereiken op +31 10 307 15 00. Het oude nummer zal de komende tijd worden uitgefaseerd.

Lees meer

Nieuws

Wat doet een externe notulist precies? - deel 2

Notuleerservice Nederland heeft 120 professionele notulisten die door heel Nederland voor verschillende organisaties notuleren en verslagen maken. Maar wat doet een professionele notulist nu eigenlijk? Deel 2 in de interviewserie.

Lees meer

Infographic

Waarom notuleren uitbesteden: alle voordelen op een rij

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een externe notulist? In deze nieuwe infographic hebben wij voor u de belangrijkste redenen om notulen uit te besteden op een rij gezet.

Lees meer
Meer nieuws »