Waarom notuleren: alle voordelen van notulen op een rij

Decoratief element
Tijdens een vergadering of bespreking worden vaak verschillende onderwerpen behandeld, afspraken gemaakt, besluiten genomen en actiepunten bepaald. Dit zijn uitkomsten die voor een organisatie van groot belang zijn. Maar hoe zorgt u ervoor dat deze goed worden vastgelegd? Het maken van notulen biedt daar een uitkomst in. In deze infographic gaan we in op de voordelen van het notuleren en de verschillende gebruikswijzen voor uw organisatie.

Vastleggen van afspraken

Notulen zijn essentieel voor het vastleggen van belangrijke uitkomsten binnen een vergadering. In de notulen worden afspraken, besluiten en acties namelijk helder vastgelegd om op een later tijdstip op terug te kunnen grijpen.

Goede opvolging acties

Het maken van notulen helpt bij een goede opvolging van de acties uit een vergadering. In een verslag kunnen de deelnemers later rustig nalezen wat er precies besloten is en welke acties door wie, wanneer moeten worden gedaan.

Verantwoording achteraf

Door in notulen afspraken vast te leggen, kan daar achteraf geen discussie over plaatsvinden. Mocht dit toch het geval zijn, kunnen notulen tevens als een verantwoording dienen. Hierin staat immers beschreven wat er is afgesproken.

Informeren afwezigen en stakeholders

Notulen maken de inhoud van een vergadering ook inzichtelijk voor degenen die niet aanwezig waren. Zij kunnen in het verslag rustig nalezen wat er allemaal is besloten. Het verslag is tevens een goede basis voor de communicatie met stakeholders.

Startpunt volgende vergadering

Notulen kunnen ook het startpunt zijn voor een volgend overleg. Als er belangrijke punten naar boven zijn gekomen, kan hier later op in worden gegaan. In de notulen staat beschreven wat de vorige keer is besloten, zodat geen discussie hoeft plaats te vinden.

Monitoring en certificering

Een verslag kan de voortgang van bedrijfsprocessen en projecten inzichtelijk maken. Zo wordt het notuleren een middel om de bedrijfsvoering te bewaken. Daarnaast is notuleren essentieel om in aanmerking te komen voor certificering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Notuleerservice Nederland u kan helpen bij het notuleren van uw vergaderingen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via service@notuleerservice.nl of 010 307 15 00. Of vraag direct een offerte aan!

Offerte aanvragen

Misschien ook interessant

Artikel

Verslaglegging en participatiebijeenkomsten

Dit artikel verkent het belang van objectieveverslaglegging in participatiebijeenkomsten en benadrukt de noodzaak vanprofessionele notulisten en begeleiding bij dergelijke evenementen. Wepresenteren tevens hoe onze organisatie gemeenten kan ondersteunen bij hetverbeteren van participatieprocessen en het waarborgen van objectieveverslaglegging.

Lees meer

De Algemene Voorwaarden van Notuleerservice zijn vernieuwd

Notuleerservice heeft haar Algemene Voorwaarden vernieuwd. Deze zijn per 16 oktober ingegaan. Naast enkele wijzigingen heeft het vanaf nu ook een addendum waarin beschreven staat op welke manier Notuleerservice invulling geeft aan de verwerking van gegevens. Deze zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

Lees meer

Meeloopblog

Interview met serviceteam medewerker Tomé van der Kamp

Ben je ook zo benieuwd hoe planningen, verzendlijsten en offertes worden opgesteld? Serviceteam medewerker Tomé van der Kamp, werkzaam bij Notuleerservice Nederland deelt wat haar werk zo leuk maakt en wat haar toegevoegde waarde is binnen het NN team!

Lees meer
Meer nieuws »