Schriftelijke verslaglegging steeds belangrijker voor gemeenten

Decoratief element
Notuleren is een vak apart en wordt vaak gezien als een lastige klus. Vooral van vergaderingen waar veel partijen bij aanwezig zijn. Gemeenten hebben te maken met een forse uitbreiding van hun takenpakket. Om deze taken in de juiste banen te leiden, wordt soms binnen de eigen ambtelijke organisatie naar extra capaciteit gezocht. Vaker nog kiezen gemeenten ervoor om samen te werken met andere organisaties. Dit kunnen andere gemeenten zijn of leveranciers die betrokken zijn bij de dienstverlening van de gemeenten. Hierdoor is grip krijgen op de gemeentelijke samenwerkingen vandaag de dag een van de belangrijkste thema's binnen gemeenten.

Behoefte aan nauwkeurige verslaglegging

Het is belangrijk om afspraken goed vast te leggen en de voortgang ervan zorgvuldig te monitoren. Door de veelheid aan gesprekspartners die betrokken zijn bij het maken van plannen en het nemen van besluiten, neemt ook het aantal vergaderingen toe. Dit is met name terug te zien in het sociale domein.In de zomerperiode worden binnen dit domein veel zorginkoopgesprekken gevoerd, waarna in de herfst besluiten genomen worden in gemeente- of commissievergaderingen. In de politiek-juridische omgeving van een gemeente is daardoor een steeds grotere behoefte ontstaan aan nauwkeurige verslaglegging van gesprekken van ondernemingsraden, gemeenteraden, bezwaarschriftencommissies, benoemingen, enzovoort.

De oplossing: Notuleren uitbesteden

Vaak gaat er veel kostbare tijd verloren aan het uitwerken van notulen. Bovendien is het met zoveel stakeholders belangrijk dat de notulen een gegarandeerd objectieve en evenwichtige weergave van uw vergadering zijn. Hiervoor is een notulist nodig die zelf geen onderdeel van de organisatie is en zeker niet actief deelneemt aan de vergadering. Het notuleren uitbesteden aan een professionele notulist van Notuleerservice Nederland garandeert een volkomen belangenvrije benadering van uw bespreking. Bovendien bent u ervan verzekerd dat zij zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie en het verslag op tijd opstellen.

U kunt bij ons terecht voor verschillende verslagsoorten: samenvattend, uitgebreid of woordelijk. Onze professionele notulisten zijn onafhankelijke waarnemers. Zij zijn bekend met de materie, geselecteerd op hun affiniteit met openbaar bestuur en begrijpen het raadproces als geen ander. U hoeft niet zelf op zoek naar een externe notulist: wij zoeken een notulist voor u die bekend is met uw vergadervorm en de onderwerpen die u bespreekt.Als uw (vaste) notulist verhinderd is, gaan wij op zoek naar vervanging. Ook bewaken we onze levertermijn, zodat u er zeker van bent de notulen tijdig in handen te hebben. Door het notuleren uit te besteden, houdt u bovendien meer tijd over om uw aandacht volledig te richten op de inhoud van uw vergaderingen tijdens drukke periodes.

Meer weten?

Wilt u weten wat het uitbesteden van schriftelijke verslaglegging in het gemeentehuis nog meer voor u oplevert? Neem direct contact met ons op via 010 307 15 00 of stuur een mail naar service@notuleerservice.nl.

Neem contact op

Misschien ook interessant

De Algemene Voorwaarden van Notuleerservice zijn vernieuwd

Notuleerservice heeft haar Algemene Voorwaarden vernieuwd. Deze zijn per 16 oktober ingegaan. Naast enkele wijzigingen heeft het vanaf nu ook een addendum waarin beschreven staat op welke manier Notuleerservice invulling geeft aan de verwerking van gegevens. Deze zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

Lees meer

Meeloopblog

Interview met serviceteam medewerker Tomé van der Kamp

Ben je ook zo benieuwd hoe planningen, verzendlijsten en offertes worden opgesteld? Serviceteam medewerker Tomé van der Kamp, werkzaam bij Notuleerservice Nederland deelt wat haar werk zo leuk maakt en wat haar toegevoegde waarde is binnen het NN team!

Lees meer

Nieuws

Uitbesteden van schriftelijk verslag van gemeentelijke stembureaus

De openbare zittingen van de gemeentelijke stembureaus moeten worden vastgelegd in een proces-verbaal. Notuleerservice Nederland kan u daarin volledig ontzorgen! Heeft u al een verslag voor 4 februari en 21 maart aangevraagd? Wij ondersteunen u graag!

Lees meer
Meer nieuws »